Netwerkcoördinator Annick Dobbelaere

annick.dobbelaere@netwerknowe.be
0475/20 20 41 

news image

Teamcoördinator mobiel team langdurige zorg

WINGG is het netwerk van alle actoren die zich binnen West-Vlaanderen inzetten rond geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongeren en hun context. Via diverse zorgprogramma's slaan we de handen in elkaar om de hulpverlening aan kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid te optimaliseren. Om dit doel te bereiken wordt het bestaande residentiële en ambulante aanbod aangevuld met gespecialiseerde behandeling in de leefomgeving van de kinderen en jongeren.

De vacature van teamcoördinator (0,4 VTE) is een samengestelde functie die wordt gecombineerd met een opdracht als medewerker binnen het mobiel team langdurige zorg (minstens 0,4 VTE).

Als teamcoördinator ziet de opdracht er als volgt uit:

  • Je geeft sturing aan het mobiel team, ondersteunt de medewerkers in de uitvoering van hun opdracht en bevordert de teaminteractie. Je motiveert en enthousiasmeert medewerkers zodat zij op basis van hun vaardigheden gezamenlijk verantwoordelijkheden opnemen in de interne en externe organisatie van het team. 
  • Je werkt nauw samen met de clusterverantwoorelijke en de netwerkartsen, waarbij jouw focus ligt op het afstemmen van de operationele dienstverlening van het team op de werking van andere teams en het ruimere netwerk.
  • Je vertegenwoordigt het mobiel team langdurige zorg binnen de overlegstructuren van het netwerk en in het overleg met netwerkpartners

Als medewerker van het mobiel team is je opdracht:

  • het verrichten van klinisch werk in de leefcontext van kinderen en jongeren met een ernstige, complexe en meervoudige problematiek: gezin, school, gezinsvervangend milieu...
  • het inzetten op de activering, verbreding en ondersteuning van het netwerk rond een kind/jongere (integrerende zorg)

 

Neem zeker een kijkje op de website van WINGG voor meer informatie rond deze unieke en uitdagende coördinatiefunctie.

Lees meer