Netwerkcoördinator Annick Dobbelaere

annick.dobbelaere@netwerknowe.be
0475/20 20 41 

07/03/2024
Terug naar overzicht

Train de trainer Medisch-Pscyhologisch Overleg (MPO)

> Op 7 maart kan je als arts of psycholoog deelnemen aan het Train-The-Trainer webinar. Tijdens deze opleiding wordt men vertrouwd met de inhoud van het MPO, het beschikbare materiaal en de praktische aanpak en organisatie.

Wat is de doelstelling van een MPO?

Plaatselijke ontmoetingen tussen huisartsen en psychologen ondersteunen:

  • Inzetten op het versterken van de lokale multidisciplinaire samenwerking in het kader van de RIZIV- conventie psychologische zorg in de eerste lijn
  • Op een interactieve manier en vanuit praktijkvoorbeelden exploreert een duo huisarts - klinisch psycholoog samen hoe psychologische zorg in de eerste lijn vorm kan krijgen
  • Ervaringen uitwisselen met betrekking tot overleg, gedeelde zorg
  • Duidelijke afspraken maken omtrent samenwerking

En dit allemaal in functie van kwalitatieve zorg voor de patiënt binnen de context van beroepsgeheim en de privacy wetgeving

Praktisch?

Wanneer: Donderdag 7 maart 2024 20u – 22u

Waar: Digitaal

Accreditering voor huisartsen is aangevraagd

Inschrijven voor de Train-The-Trainer kan hier.