Netwerkcoördinator Annick Dobbelaere

annick.dobbelaere@netwerknowe.be
0475/20 20 41 

Drughulpverlening

Voor wie moeilijkheden ervaart door druggebruik, hier iets aan wil doen en niet weet hoe. Voor wie vragen heeft over een kennis die drugs gebruikt. Voor hulpverleners die geconfronteerd worden met een cliënt met (een vermoeden van) een drugproblematiek.

DET (Drugs Expertise Team)

 • Onmiddellijk advies en consult
 • Screening en indicatiestelling
 • Vroeginterventie
 • Doorverwijzen naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
 • Ondersteuning bij verdere behandeling
 • Breder overleg met verschillende actoren (netwerk)
 • Algemene netwerkopbouw, -coördinatie en -coaching
 • Deskundigheidsbevordering (vorming)

Het Drugs Expertiseteam is een initiatief van De Sleutel en CGG Noord-West-Vlaanderen, partners binnen het Netwerk Nowe.

MSOC (Medisch Sociaal Opvang Centrum) Oostende

MSOC biedt ondersteuning en begeleiding van mensen met een complexe verslavingsproblematiek (ook tijdens of na herval) die illegale drugs gebruiken en richt zicht naar gebruikers die niet binnen het aanbod van andere (drug)hulpverleningscentra passen en/of die niet of onvoldoende worden bereikt. 

Voor wie:

 • afhankelijk is van illegale drugs en daarvoor (medische of psychosociale) begeleiding wil. 
 • problemen heeft op verschillende levensdomeinen: gezondheid, wonen, werken, inkomen, administratie, justitie, relaties… 
 • steriel injectiemateriaal wil om veiliger te gebruiken of gebruikt injectiemateriaal wil deponeren.
 • een programma met substitutiemedicatie wil volgen.
 • wil doorverwezen worden naar gespecialiseerde hulp.

De Sleutel (Ambulant Centrum Brugge)

Preventie en informatie rond illegale drugs en druggebruik/verslaving. Ambulante hulpverlening voor druggebruikers/verslaafden (individuele en groepsbegeleiding) Hulp, steun, advies aan familieleden, omgevingsfiguren en partners van druggebruikers. Medische begeleiding en mogelijkheid tot psychiatrische consult. Mogelijkheid tot begeleiding inzake opleiding en tewerkstelling voor personen met een drugproblematiek.

Doelgroep: 
Gebruikers van illegale drugs en hun familie en/of omgeving.

Contact:
Barrièrestraat 4, 8200 Brugge, tel. 050 40 77 70

Kompas Torhout

Begeleiding en behandeling van druggebruikers (zowel ambulant als residentieel)

Contact:
Langepijpestraat 53, 8820 Torhout, tel. 050 21 79 25