Netwerkcoördinator Annick Dobbelaere

annick.dobbelaere@netwerknowe.be
0475/20 20 41 

Info voor de geconventioneerde psycholoog of orthopedagoog

De aangereikte tegemoetkoming gebeurt via een nieuwe overeenkomst (2024) met een potentieel van 32 lokale netwerken voor geestelijke gezondheid. Deze nieuwe overeenkomst bouwt verder op de voorgaande overeenkomst (2021) waarbij rekening gehouden werd met de aanbevelingen van de evaluatiestudie (EPCAP 2.0) en de bekommernissen van de diverse partners op het terrein. Het doel van deze overeenkomst is om de eerstelijns psychologische zorg toegankelijk te maken, zowel op het niveau van het opstarten van de zorg en op het niveau van de prijs. Daarnaast willen we ook een goede ondersteuning van de zorgverleners die betrokken zijn bij dit systeem.

Voorwaarden om als klinisch psycholoog of orthopedagoog deel te nemen

 • In het bezit zijn van een diploma klinisch psycholoog/orthopedagoog;
 • Beschikken over een visum voor het uitvoeren van het beroep van klinisch psycholoog/orthopedagoog;
 • Ingeschreven zijn als zelfstandige (volledig of in bijberoep) of in loondienst werken waarbij de werkgever eveneens een overeenkomst afsluit met het netwerk dat u gedurende die uren exclusief werkt binnen de conventie.;
 • De patiënt kunnen ontvangen in een eigen praktijk of op een door het netwerk aangeboden locatie of op vindplaatsen waar na analyse een nood aan laagdrempelig lokaal aanbod werd vastgesteld
 • Voor de gespecialiseerde psychologische zorg minstens 5 jaar relevante ervaring kunnen voorleggen en/of een bijkomende langdurige erkende therapieopleiding hebben gevolgd of aan het volgen zijn;
 • Aan lokale intervisies deelnemen;
 • Jaarlijks minstens 2 vormingen volgen;
 • De extra voorwaarden opgelegd door het netwerk, zie overeenkomst nakomen
 • U kunnen vinden in de filosofie van de conventie namelijk  de geestelijke gezondheidszorg dichter bij de bevolking brengen via outreachend en vindplaatsgericht werken.

Voorwaarden als organisatie om loontrekkende binnen de conventie te laten werken

Als organisatie kan u medewerkers in loondienst binnen de conventie laten werken. Hiervoor moet u enerzijds als organisatie een overeenkomst met het netwerk afsluiten en anderzijds moet de klinisch psycholoog/orthopedagoog een individuele overeenkomst afsluiten onder dezelfde voorwaarden als een zelfstandige geconventioneerde. Indien u hierover meer informatie wenst, kan u contact opnemen met met de netwerk- of de lokale coördinator.

U wenst zich kandidaat te stellen?

neem contact op met de lokaal coördinator: 

Heidi Tanghe

heidi.tanghe@netwerknowe.be

Documenten

 • Overeenkomst zelfstandige psycholoog/orthopedagoog

  Download
 • Overeenkomst organisatie

  Download