Netwerkcoördinator Annick Dobbelaere

annick.dobbelaere@netwerknowe.be
0475/20 20 41 

Informatie voor de burger

Iedereen kan in hun leven een psychologische kwetsbaarheid ervaren. Elk van deze situaties vragen om psychologische zorg. Dit vernieuwde aanbod richt zich vooral op mensen met een kwetsbaarheid op het vlak van psychisch welbevinden, of met ernstigere psychische problemen.  

Er zijn 3 soorten eerstelijnspsychologische zorg die terugbetaald worden: 

 • Gemeenschapsgerichte groepsinterventies: deze vorm van "zorg" gebeurt in groepsverband. Hierbij gaat het om sessies rond het verhogen van de veerkracht en zelfzorg. 
 • Eerstlijns psychologische ondersteuning: dit is een kortdurende reeks van generalistische interventies die niet of licht intensief zijn. Deze sessies worden gegeven voor het behoud of het herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Deze zijn aangewezen als u een kwetsbaarheid of moeilijkheden ervaart die een impact hebben op uw psychisch welbevinden. Deze sessies kunnen individueel of in groepsverband zijn. 
 • Eerstelijns psychologische behandeling: dit zijn sessies die verder gaan dan het versterken van de veerkracht en gaat over een kortdurende behandeling. Deze sessies kunnen individueel of in groepsverband zijn. 

Per 12 maand komt u in aanmerking voor: 

 • Maximaal 8 individuele sessies en/of maximaal 5 groepssessies voor eerstelijns psychologische ondersteuning
 • Gemiddeld 8 individuele sessies en/of maximaal 12 groepssessies voor eerstelijns psychologische behandeling 

Voorwaarden?

 • Het gaat om lichte of matige problemen, uiteraard helpen we jou verder als je graag verder wilt na de gesprekken.
 • Je bent aangesloten bij een ziekenfonds.

Kostprijs?

 • Het eerste gesprek is altijd gratis
 • Volgende individuele sessies: 11€ of 4€ (indien je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming), gratis voor kinderen en jongeren 0-23 jaar.
 • Groepssessie: 2,5€, de gemeenschapsgerichte groepsinterventies zijn gratis

Hoe afspraak maken?

Een afspraak kan u vastleggen via het secretariaat op het nummer 0485/83 97 57 bij een klinisch psycholoog/orthopedagoog die u zelf kan kiezen. U kan een overzicht vinden van de geconventioneerde eestelijnspsychologen/orthopedagogen via deze link: overzicht deelnemende eerstelijnspsychologen/orthopedagogen.

Vragen?

Neem contact op met 

 • Heidi Tanghe lokaal coördinator, heidi.tanghe@netwerknowe.be of 0478/71 37 78
 • Bart De Saeger, zorginhoudelijk coördinator, bart.desaeger@netwerknowe.be of 0486/82 89 20
 • Annick Dobbelaere, netwerkcoördinator NOWE, annick.dobbelaere@netwerknowe.be of 0475/20 20 41