Netwerkcoördinator Lieven Lust

lieven.lust@netwerknowe.be 
0471/47 01 01 

Informatie voor de burger

Iedereen kan in hun leven een psychologische kwetsbaarheid ervaren. Elk van deze situaties vragen om psychologische zorg. Dit vernieuwde aanbod richt zich vooral op mensen met een kwetsbaarheid op het vlak van psychisch welbevinden, of met ernstigere psychische problemen.  

Er zijn 2 soorten eerstelijnspsychologische zorg die terugbetaald worden: 

  • Eerstlijns psychologische zorg: kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Ze zijn voornamelijk aangewezen wanneer u een kwetsbaarheid of moeilijkheid ervaart, die een impact heeft op uw psychisch welbevinden.
  • Gespecialiseerde psychologische zorg: is gericht op mensen die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.

Deze zorg wordt individueel en/of in groepssessies aangeboden. 

Per 12 maand komt u in aanmerking voor: 

  • Maximaal 8 individuele sessies en/of maximaal 5 groepssessies voor eerstelijns psychologische zorg
  • Gemiddeld 8 individuele sessies en/of maximaal 12 groepssessies voor gespecialiseerde psychologische zorg

Voorwaarden?

  • Het gaat om lichte of matige problemen, uiteraard helpen we jou verder als je graag verder wilt na de gesprekken.
  • Je bent aangesloten bij een ziekenfonds.

Kostprijs?

  • Het eerste gesprek is altijd gratis
  • Volgende individuele sessies: 11€ of 4€ (indien je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming)
  • Groepssessie: 2,5€

Hoe afspraak maken?

Een afspraak kan u vastleggen via het secretariaat op het nummer 0485/83 97 57 bij een klinisch psycholoog/orthopedagoog die u zelf kan kiezen. U kan een overzicht vinden van de geconventioneerde eestelijnspsychologen/orthopedagogen via deze link: overzicht deelnemende eerstelijnspsychologen/orthopedagogen.

Vragen?

Neem contact op met