Netwerkcoördinator Annick Dobbelaere

annick.dobbelaere@netwerknowe.be
0475/20 20 41 

Zorgprogramma's

Zorgprogramma preventie, vroegdetectie en vroeginterventie

Doelstellingen: 

 • deskundigheidsbevordering van de eerste lijn via vorming, coaching en intervisie
 • vroegdetectie stimuleren door in te zetten op signalisatiefunctie van actoren uit andere sectoren (somatische gezondheidszorg, onderwijs, arbeid, wonen, ...) 
 • vroeginterventie om fases van ontregeling te vermijden
 • vlotte toeleiding naar gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, indien nodig 

Zorgprogramma Crisiszorg

Doelstellingen:

 • Assessment (screening en risicotaxatie)
 • stabilisatie via korte en oplossingsgerichte methodieken 
 • motiveren tot vervolgtraject
 • indien GGZ historiek aanknoping zoeken bij bestaande hulpverleningsnetwerk

Zorgprogramma Behandeling en Revalidatie

Doelstellingen: 

 • diagnostiek 
 • symptoomreductie
 • gedragsverandering 
 • ontwikkelen van coping-strategieën om te leren omgaan met kwetsbaarheid
 • zelfredzaamheid verhogen

Zorgprogramma Langdurige Zorg

Doelstellingen: 

 • Verhogen van de levenskwaliteit
 • Hervalpreventie
 • Functie van referentiepersoon binnen de GGZ opnemen en tot afstemming komen met het netwerk rond de cliënt 
 • Ondersteuning op vlak van wonen
 • Ondersteuning op het vlak van ontmoeting en vrije tijd