Netwerkcoördinator Annick Dobbelaere

annick.dobbelaere@netwerknowe.be
0475/20 20 41 

Ketenzorg suïcide

Ketenzorg suïcide, ook wel bekend als suïcidepreventie ketenzorg, is de geïntegreerde
aanpak om suïcides te voorkomen. het omvat samenwerking tussen verschillende
zorgverleners, instanties en organisaties om mensen met suïcidale gedachten te
identificeren, te ondersteunen en te behandelen. Door samen te werken kan betere zorg en
preventie geboden worden om suïcidale situaties te voorkomen.

De werkgroep ketenzorg suïcide ontwikkelde een netwerkkaart voor NOWE.
Er wordt gewerkt met de richtlijnen van het VLESP ( Vlaams Expertisecentrum SuïcidePreventie ).

Wens je fysieke netwerkkaarten te bestellen? neem contact op via de netwerkcoördinator Lieven Lust

Meer info over suïcide en het vormingsaanbod: www.zelfmoord1813.be