Netwerkcoördinator Annick Dobbelaere

annick.dobbelaere@netwerknowe.be
0475/20 20 41 

Visiegroepen

Deze groepen behandelen zaken die de zorgprgramma's overschrijden: Visiegroep Arbeid en Herstel, Empowerment en ervaringsdeskundigheid (Trialoog)

Visiegroep Arbeid

Door actoren uit de sector arbeid samen te brengen met actoren uit de sector geestelijke gezondheidszorg kunnen opportuniteiten geëxploreerd worden om tot meer samenwerking te komen wat betreft toeleiding tot werk ( hetzij regulier werk, hetzij arbeidszorg, hetzij maatwerkbedrijven, hetzij vrijwilligerswerk ).
Om tot die samenwerking(en) te komen is het belangrijk dat de beide sectoren elkaar beter leren kennen. Een vast agendapunt bij ieder overleg is dan ook informatie-uitwisseling over de initiatieven in de beide sectoren.

Visiegroep herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid (Trialoog)

Binnen de visiegroep Trialoog wordt gewerkt rond herstel, empowerment en ( familie) ervaringsdeskundigheid. Concrete voorbeelden zijn vorming- en coaching aanbod op het vlak van herstelondersteunende zorg, evoluties inzake het inzetten van ervaringswerkers, methodieken om de triade tussen cliënt, hulpverlener en mantelzorger te faciliteren, initiatieven in het kader van taboedoorbreking, enz..

Een aantal van deze initiatieven zijn: 

 • Huis met Vele Kamers 
  Het Huis met vele Kamers heeft als doel een plek te bieden waar mensen met een psychische kwetsbaaheid elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten en het herstelproces van elkaar en van vele lotgenoten kunnen bevorderen en versterken. Hierbij worden zij ondersteund door professionals.
 • Herstelacademie: 
  Een Herstelacademie voorziet een cursusaanbod rond diverse thema’s die te maken hebben met mentaal welzijn. Dit in de vorm van kortlopende cursussen die begeleid worden door een professional en een
  ervaringswerker, waarbij de nadruk ligt op samen leren meer informatie www.herstelacademie.be en kies vervolgens West-Vlaanderen Noord.
 • Werkgroep getuigenissen: 
  Vanuit NOWE hebben we met ervaringswerkers een groep gemaakt van mensen met een psychische kwetsbaarheid die bereid zijn om getuigenissen te brengen. Zij doen dit in scholen, organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg, medewerkers eerste lijn,.... aan de hand van een lezing, een rollenspel, een interactief gesprek,... De verschillende aanvragen worden centraal verzameld en vervolgens
  toegewezen aan een geïnteresseerde ervaringswerker die past binnen de opdracht. 
  Ben je bereid om een getuigenis te brengen over jouw hersteltraject /levensverhaal of om jouw medewerking te verlenen aan vorming, stuur dan een mail naar getuigenis@netwerknowe.be
  We contacteren jou dan voor een afspraak.
 • Werkgroep levensverhaal:
  Binnen de groep Levensverhaal bieden we een persoon met een psychiatrische kwetsbaarheid de kans om het eigen levensverhaal (of een stuk daarvan) te delen met andere mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Er wordt naar elkaar geluisterd en op die manier van elkaar geleerd. Het is de bedoeling om, in een veilige omgeving, te leren vertellen over hetgeen er meegemaakt werd en waar men als individu naartoe wil. In de groep wil men proberen het lijden van op afstand te zien, een verder herstel te bewerkstelligen en er zin aan te geven.Het vertellen kan ook op een beeldende manier: door foto’s, schilderijen, beeldhouwwerken,... te delen. Iedereen werkt op zijn eigen ritme. Respect voor elkaar is fundamenteel.
  Doelgroep?
  We richten ons tot mensen die inzicht hebben in hun problematiek, die: hun verhaal grotendeels verwerkt hebben via therapie niet meer overweldigd worden door emotie bij het vertellen. Het kan een opstap zijn naar het brengen van getuigenissen voor scholen, organisaties of centra.
  Praktisch?
  De groep komt tweewekelijks samen op maandag van 13u30 tot 16u te Brugge
  Bij interesse: graag een mail naar levensverhaal@netwerknowe.be