Netwerkcoördinator Annick Dobbelaere

annick.dobbelaere@netwerknowe.be
0475/20 20 41 

Ik zoek hulp

Eén op drie mensen ervaren een vorm van psychische problemen.  De meerderheid van die mensen herstellen volledig, anderen leren hun geestelijk gezondheidsprobleem aan te pakken, waardoor ze terug een vol en actief leven kunnen leiden.

Contacteer je huisarts

Ben je bezorgd over je eigen geestelijke gezondheid en heb je momenteel geen ondersteuning?  Praat erover met je huisarts.   Een huisarts heeft ervaring met de meeste geestelijke gezondheidsproblematieken en kan je helpen of indien nodig doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulpverleners.   

Hulpverleners binnen het Netwerk Nowe

Verschillende organisaties van het netwerk kunnen u afzonderlijk of in samenwerking een aanbod bieden op het domein van:

 • Psychische gezondheid / psychiatrische hulpverlening
 • Woonzorg
 • Dagbesteding in de vorm van:
  • Arbeidszorg
  • Onderwijs
  • Dagactiviteiten
  • Vrijetijdsbesteding
 • Sociale contacten
 • Inkomen
 • Persoonlijke levensstijl
 • zingeving

Hulp bij crisis

Indien u als directe getuige een dringende noodtoestand ten gevolge van een plotse ziekte of een ongeval met gewonden ziet of ervaart: bel 112.
Vermeld bij een oproep heel duidelijk:

 • jouw naam
 • straat, huisnummer en (deel)gemeente waar je je bevindt
 • Geef duidelijk antwoord op de vragen die  men stelt
 • Bel terug indien de toestand wijzigt

Het gebruik van deze nummers is gratis. LET WEL: het is geen informatielijn

Andere nuttige nummers: 

 • Tele-Onthaal: 106
 • Zelfmoordlijn: 1813
 • Holebifoon: 0800 99 553
 • Child focus: 116 000
 • Antigifcentrum: 070 245 245
 • Politie: 101
 • Brandweer: 112